Rosset Laksvald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til tradisjonsrikt laksefiske på Rosset Laksvald

 

 

 

 

 

 

harald@rossetlaksvald.no  tlf 99564498